Til hovedinnhold
Norsk English

Sprangforbedringer for modne produsjonssystemer

I dette prosjektet jobber forskjellige produksjonsbedrifter med å bedre sin konkurranseevne gjennom systematisk arbeid med sprangforbedringer. Nøkkelen til å lykkes med kontinuerlig forbedring er å sette forbedringsarbeidet i system, slik at produksjonsansatte selv finner motivasjon og trygghet til å foreslå og innføre kontinuerlige forbedringer i sitt daglige arbeid.

Kontaktperson

Norsk Hydro har satt fokus på økt implementering av sprangforbedringer. Foto: Norsk Hydro

Med sprangforbedring mener vi teknologisk eller organisatorisk innovasjon som er mer omfattende enn kontinuerlige forbedring av eksisterende prosesser. Sammenlignet med kontinuerlige forbedringer er sprangforbedringer mer radikale, men de er likevel ikke så radikale at de fullstendig erstatter eksisterende prosesser og tankesett. På den måten søker sprangforbedringer å bygge bro mellom aktiviteter forbundet med "utnyttelse" og "utforsking".

Utnyttelse og utforsking

Utnyttelse er tett forbundet med effektivitet og kontinuerlig forbedring. Det handler blant annet om å utnytte eksisterende kunnskap, standarder, og erfaringer for å sikre best mulig effektivitet. Utforsking er på den andre siden relatert til radikale innovasjonsaktiviteter, hvor man ønsker å utforske nye og utradisjonelle muligheter som på sikt kan gi store gevinster.

Hvordan lykkes med sprangforbedringer?

Nøkkelen til å lykkes med kontinuerlig forbedring er å sette forbedringsarbeidet i system, slik at produksjonsansatte selv finner motivasjon og trygghet til å foreslå og innføre kontinuerlige forbedringer i sitt daglige arbeid. Sprangforbedringer krever derimot større grad av involvering av spesialister fra bedriftens interne eller eksterne FoU-nettverk.

Hva handler prosjektet om?

I prosjektet "Sprangforbedringer for modne produsjonssystemer" jobber forskjellige produksjonsbedrifter med å bedre sin konkurranseevne gjennom systematisk arbeid med sprangforbedringer. Gjennom et forstudie identifiserte vi at verken eksisterende akademisk litteratur eller dokumentert industriell erfaring gir konkrete svar på hvordan organisasjoner organiserer seg for å få gjennomført større forbedringer. Dermed ble "Sprangforbedringer for modne produksjonssystemer" opprettet som et forskningsprosjekt, for å samle eksisterende kunnskap, og å utvikle ny kunnskap om sprangforbedringer i skandinaviske industribedrifter.

En kombinasjon av teori og praksis

Gjennom å kombinere studier i case-organisasjonene med eksisterende akademisk litteratur, har forskningsprosjektet hatt som hensikt å definere organisatoriske strukturer, rutiner og arbeidssett som muliggjør:

  • Forbedret integrasjon mellom drift og ekspertmiljø (ofte FoU)
  • Spredning av teknologiske sprangforbedringer i bedriftens lokasjoner nasjonalt
  • Spredning av organisatoriske sprangforbedringer i bedriftens globale lokasjoner

Konsortium

Konsortiet består av case-organisasjoner Hydro Aluminium, Kongsberg Automotive, ASSA Abloy og Volvo CE, og forskningspartnere Swerea IVF, NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og SINTEF Raufoss Manufacturing. Prosjekteier er Hydro Aluminium, og SINTEF Raufoss Manufacturing er prosjektleder.

Mer informasjon om sprangforbedringer?

Vil du vite mer om sprangforbedringer? Ta gjerne en kikk på vår online brosjyre, som vi har utarbeidet for å tilgjengeliggjøre forskningsresultater fra prosjektet "Sprangforbedringer for modne produsjonssystemer". Det er også mulig å ta kontakt med prosjektleder Kjersti Øverbø Schulte.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 01.09.2017