Til hovedinnhold
Norsk English

PlusUltra – Novel photoelectrocatalytic concepts for conversion of water, carbon dioxide, and nitrogen to fuels and chemicals

PlusUltra har som mål å utvikle nye konsepter for fotoelektrokatalytisk konvertering av H2O, CO2 og N2 til brensel, anvendbare kjemikalier og gjødsel ved hjelp av fornybar energi.

For mer informasjon, se den engelske websiden

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 31.03.2017

Partnere:
UiO (Prof. Truls Norby), NTNU (Prof. Svein Sunde)