Til hovedinnhold
Norsk English

NEXUS

NEXUS er et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Samrisk II-programmet i Forskningsrådet for perioden 2014 til 2016. Samrisk II-programmet har som formål å: "øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas".

Kontaktperson

Foto: Christopher Olssøn

NEXUS omhandler "The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror". Hovedmålet i NEXUS er å vurdere i hvilken grad lærdom fra 22.07 angrepet har blitt omsatt til konkrete tiltak for å øke samfunnets sikkerhet og beredskap.

NEXUS styres fra NTNU/SINTEF med deltakere fra NTNU, SINTEF og Safetec. Prosjektgruppen skal intervjue bl.a. Justis- og beredskapsdepartementet, Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet, Politidirektoratet, Fylkesberedskapssjefene, Politi og sentrale aktører i Sør Trøndelag og Vest Finnmark.

Les mer på prosjektets egen nettside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene

Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22. juli 2011? Sluttrapport er levert.

Forskerteamet fra Trondheim har i tre år gjennomført en omfattende undersøkelse av læringsprosessene i etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011 og har nå publisert en rapport som viser at flere forbedringer har skjedd i årene som har gått, men at det fortsatt finnes  utfordringer. Les om dette i sluttrapporten.