Til hovedinnhold

NEXUS

NEXUS

NEXUS er et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Samrisk II-programmet i Forskningsrådet for perioden 2014 til 2016. Samrisk II-programmet har som formål å: "øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas".

Bomben har smelt

NEXUS omhandler "The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror". Hovedmålet i NEXUS er å vurdere i hvilken grad lærdom fra 22.07 angrepet har blitt omsatt til konkrete tiltak for å øke samfunnets sikkerhet og beredskap.

NEXUS styres fra NTNU/SINTEF med deltakere fra NTNU, SINTEF og Safetec. Prosjektgruppen skal intervjue bl.a. Justis- og beredskapsdepartementet, Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet, Politidirektoratet, Fylkesberedskapssjefene, Politi og sentrale aktører i Sør Trøndelag og Vest Finnmark.

Les mer på prosjektets egen nettside.

Publisert mandag 26. oktober 2015
Forskningsleder
982 45 158

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016

Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22. juli 2011? Sluttrapport er levert.

Forskerteamet fra Trondheim har i tre år gjennomført en omfattende undersøkelse av læringsprosessene i etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011 og har nå publisert en rapport som viser at flere forbedringer har skjedd i årene som har gått, men at det fortsatt finnes  utfordringer. Les om dette i sluttrapporten.