Til hovedinnhold
Norsk English

Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22/7?


Et forskerteam fra Trondheim har i tre år gjennomført en omfattende undersøkelse av læringsprosessene i etterkant av terrorangrepene 22.07.2011 og har nå publisert en rapport med tittelen "Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22. juli 2011?"

Rapporten er sluttleveransen i forskningsprosjektet NEXUS (The next disaster – Collaboration, risk communication and action capacity after the 22/7 terror) som er finansiert av Norges forskningsråds SAMRISK II-program. Prosjektet har vært et samarbeid
mellom NTNU, SINTEF, Safetec og NTNU Samfunnsforskning.

Flere forbedringer har skjedd i årene som har gått siden 2011, men forskerne finner blant annet følgende utfordringer:

  • En omfattende rekke med tiltak er iverksatt i justissektoren. De aller fleste av disse er imidlertid av strukturell art, mens Gjørv-kommisjonens hovedkonklusjon i stor grad pekte på kulturelle utfordringer.
  • I tiden etter 22. juli 2011 ble mye ressurser brukt på samfunnssikkerhet på relativt kort tid. Disse ressursene har imidlertid blitt skjevt fordelt mellom de ulike forvaltningsnivåene. Det kommunale og regionale nivået har ikke blitt styrket i samme grad som departements- og direktoratsnivået. Dette til tross for at forventningene til kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet er økende.
  • Vi finner få tegn til at samordningsproblemet er løst. Et nytt samvirkeprinsipp er innført, men vi kan ikke se at dette i seg selv er tilstrekkelig til at ressursene skal finne hverandre. Samordning knyttet til forebyggende arbeid mellom ulike etater og forvaltningsnivå har det største forbedringspotensialet.

Last ned raporten "Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22. juli 2011?