Til hovedinnhold
Norsk English

FASTCARD - Rask industrialisering via katalyseforskning

Prosjektets formål er å bidra til å realisere produksjon av 2. generasjons biodrivstoff for å oppfylle EU-20-20-20 målet ved koproduksjon i konvensjonelle raffinerier. Målene med prosjektet er å akselerere utviklingen av katalytiske materialer og katalysebasert industrialisering i Europa, samt og skape Skala-integrering via kunnskapsbaserte designkonsepter (effektiv oppskalering fra laboratoriet til industriell skala)

Kontaktperson

FASTCARD prosjektkonsept

Prosjektet skal bidra til å redusere gapet mellom bio- og konvensjonell prosessering gjennom å utvikle ny teknologi for sam-prosessering i eksisterende raffinerier. Dette oppnås ved

  • Syntese av nye nano-katalytiske materialer for sentrale raffineriprosesser som hydrogenbehandling og katalytisk krakking;
    • Hydrodeoksygenering av bio-oljer (HDO)
    • Sam-hydrogenbehandling (ko-HT) av fossile oljer og bio-oljer
    • Sam-fluidisert katalytisk spaltning (Co-FCC)
  • Etablere prediktive modeller for nano-katalytisk struktur/karakteristika ("drivere") for å beskrive og reaksjonsegenskaper
  • Utvikling av testmetodologi og modeller som bidrar til å knytte sammen pilot- og lab-skala, dvs. gir nødvendig informasjon om effekter av oppskalering, som igjen er viktig for rask oppskalering og industriell implementering (redusert risiko)

Det vedtas gradvis økning i innhold av avansert biodrivstoff i bensin og diesel, 20% i dag og etter hvert 30%. Det er ønskelig at dette gjøres i størst mulig grad med biodrivstoff fra ekte bærekraftig råstoff, som lignocellulose.

SINTEF bidrar faglig med syntese av mikrostrukturerte materialer for co-FCC og syntese av katalytiske materialer for HDO. Katalytiske egenskaper kartlegges og videreutvikles gjennom kinetikktesting og avansert og standard karakterisering (TEM, XPS, XRD, TPR).

For mer info se, https://www.sintef.no/projectweb/fastcard/consortium/


Prosjektet er finansiert gjennom EUs FP7  forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 604277

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017