Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynspraksis

Arbeidstilsynets tilsynspraksis for langsiktig forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet skal evalueres. Ser bedrifter noen nytte og effekt av dette forbedringsarbeidet?  Det skal vi i gruppe for Arbeidsforskning i SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Teknologiledelse, vurdere i et prosjekt.

Kontaktperson

NHO ønsker å få bedre kunnskap om hvordan Arbeidstilsynet utøver sitt mandat. I ulike sammenhenger har både private og offentlige virksomheter gitt uttrykk for at de er kritiske til hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn og hvilken nytteverdi det har.

Hovedmålet i dette prosjektet er todelt:

  1. Frambringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis, og i forhold til både hva Arbeidstilsynet ønsker å oppnå og hva virksomhetene faktisk har behov for
  2. Frambringe ny og praktisk kunnskap om hvordan Arbeidstilsynet kan bruke sine virkemidler for en mest mulig positiv og langsiktig virkning på virksomhetenes evne til læring, utvikling og forbedring i forhold til HMS

Sentrale delmål vil gå ut på å besvare:

  • Hvordan opplever virksomhetene Arbeidstilsynets tilsynspraksis? Er det systematiske forskjeller i opplevelsen i forhold til bransjer, størrelse, geografi eller annet? Opplever virksomhetene at tilsyn bidrar til forbedring av arbeidsmiljø?
  • På hvilken måte bidrar Arbeidstilsynet best å forbedre virksomhetenes HMS-tilstand og til forebyggende HMS-arbeid?
  • Hvordan kan Arbeidstilsynet medvirke til godt partssamarbeid, involvering, medarbeiderskap og oppbygging av ansvarskompetanse?

 Prosjektet er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2014 - 30.06.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektmedarbeider
Anniken Solem 

 

Samarbeidspartnere i prosjektet

 

Utforsk fagområdene