Til hovedinnhold
Norsk English

SUBCONN

- for pålitelige offshore- og undervannsapplikasjoner

Kontaktperson

Overslag i isolervæske

Mål:
Etablere metoder for å evaluere elektromekaniske materialegenskaper ved ekstreme offshore-, havbunns- og nedihulls-miljø.

  • Identifisere kritiske materialparameterer for ulike utstyr- og konstruksjonsanvendelser, samt relevante testmetoder egnet for screening av kandidatmaterialer før eventuell prototypbygging
  • Evaluere og identifisere de mest relevante materialer for offshore anvendelse
  • Etablere bearbeidingsmetoder for å produsere relevante testmodeller
  • Fremskaffe teoretisk kunnskap om kjemiske og fysikalske egenskaper for utvalgte materialer
  • Eksperimentelt identifisere utvalgte egenskaper (f.eks. hydrostatisk trykk, temperatur etc.) for noen aktuelle materialer
  • Identifisere metoder for å forlenge materialenes og komponentenes levetid (f.eks. nano- og barriereteknologi)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017