Til hovedinnhold
Norsk English

CATLIFE - Katalysatortransformasjoner og LIFEtime ved in-situ teknikker og modellering

Dette prosjektets hovedmål er å forstå bedre hva som skjer under bruk av en klasse katalysatorer som er viktige innen olje- og gassforedling, monomer produksjon for plastindustri og innen potensielle deNOx anvendelser.

Kontaktperson

I mange industrielle katalyse- og separasjonsprosesser  er såkalte mikroporøse materialer (zeolitter) med et nettverk av porer på nanostørrelse viktige. På åttitallet ble det viderutviklet varianter som inneholder fosfor (kalt SAPO materialer) med mange interessante egenskaper. Noen viktige anvendelser er for eksempel omdanning av metanol til eten og propene til bruk i plastproduksjon (industrianlegg bygges nå i Kina), i forskjellige hydrokarbon reaksjoner på raffenerier, og som katalysatorer for reduksjon av NOx utslipp. Selv om mange mikroporøse materialer fungerer godt faller ytelsen ved bruk ved at store organiske molekyler (koks) og strukturelle forandringer leder til tap av porøsitet og overflater, som er de stedene reaksjonene i hovedsak foregår. Denne problematikken har derfor vært viktige å studere for å kunne komme opp med nye og forbedrede systemer. Tradisjonellt sett har materialer blitt studert før og etter bruk og innsikten ved faktiske reaksjonsbetingelser har derfor vært liten. I dette prosjektet vil vi studere materialene ved mere realistiske reaksjonsbetingelser ved å kombinere spesielle Røntgen (ved UiO) og NMR (ved SINTEF) teknikker(in-situ teknikker). Videre vil vi bruke atom skala modelleringer til å øke innsikten. Ved en slik kobling av metoder  vil vi komme mye nærmere en forståelse av de kjemiske prosessene i selve katalysatormaterialene når de brukes og dermed hva som kan være dypere årsaker til at ytelsen faller ved bruk. Videre vil dette kunne brukes til å forbedre katalyse- og separasjonsprosesser.

Dette prosjektet er et forskerprosjekt tildelt av Forskningsrådet. På UiO er det en post doc tilknytet prosjektet og vi har et samarbeid om en PhD student ved Universitetet i Manchester veiledet av Prof. Michael Anderson. I tillegg er INEOS med i prosjektgruppen. Prosjektets tema og opprinnelse er knyttet til langvarig arbeid på feltet hos SINTE, UiO og INEOS og er knyttet opp mot SFI'en inGAP.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2014 - 30.04.2016