Til hovedinnhold
Norsk English

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted

I rapporten undersøkes barns innflytelse på egen bosteds- og samværsordning når foreldrene ikke bor sammen. Analysene baserer seg på data fra en intervju-undersøkelse blant foreldre som har barn sammen, og som ikke bor sammen, samlet inn høst/vinter 2012-2013 av Statistisk Sentralbyrå. I tillegg til deskriptive framstillinger er det gjennomført analyser ved hjelp av logistisk regresjon. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 59,8.

Kontaktperson

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted
Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Ill.: sxc.hu

Rapporten viser at barn har relativt liten innflytelse på samværsavtale, noe større innflytelse på bosted, men relativt stor innflytelse på når det faktisk skal være hos samværsforelderen. I tråd med gjeldende lovgivning styrkes barnets innflytelse med økt alder. Grad av innflytelse varierer ellers med en rekke forhold. Bostedsforeldre rapporterer større innflytelse for barna enn samværsforeldre og det rapporteres større innflytelse når barnet bor hos far enn hos mor. Foreldre som er misfornøyde med avtalen og foreldre som har et konfliktfylt forhold rapporterer mindre innflytelse for barna enn fornøyde og samarbeidende foreldre.

Studien bekrefter et behov for større innsats, slik at barn inkluderes og høres i forbindelse med etablering av bosteds- og samværsavtaler, men også et behov for å inkludere barn som informanter i studier når målet er å vurdere barn og unges innflytelse på egen bosteds- og samværsordning når foreldrene ikke bor sammen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 01.03.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted

 

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved SINTEF og NTNU Samfunnsforskning.

 

Oppdragsgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Utforsk fagområdene