Til hovedinnhold
Norsk English

Ask4Cluster

SINTEF Raufoss Manufacturing er leder av NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. I prosjektet Ask4Cluster, et forskningssamarbeid mellom NCE Micro- and Nanotechnology og NCE Raufoss, utvikles intelligente kraftmaster som kan forutse hendelser som strømbrudd og mastevelt. Prosjektet er det første klynge-klynge prosjektet i Norge.

Kontaktperson

I prosjektet Ask4Cluster har det blitt utviklet forskjellige formprinsipper for kraftmaster i aluminium. I høyspentmastkonseptet Tripod er tre lange stolper satt sammen til en tetraeder, noe som gir en meget stabil konstruksjon. Styrkeberegning er gjennomført, og nå ønsker forskerne å få bygd en demonstrator. Illustrasjon: SINTEF Raufoss Manufacturing

Strømkunder forventer en pålitelig strømleveranse uten stadige eller lange strømavbrudd. For nettselskaper er det viktig å raskt lokalisere feil og brudd enten det skyldes uvær, skogbrann eller kollisjon av fugler. I tillegg bruker nettselskaper store ressurser på inspeksjon og regelmessig vedlikehold av kraftledninger.

Videre er mange høyspentmaster for distribusjonsnettet som er produsert av kreosotimpregnert tre. EU vil kanskje forby kreosotimpregnerte stolper fra 2018, og aluminium kan da være et mer bærekraftig alternativ. En aluminiumsmast vil ha lavere vekt enn en stålmast, og den kan også konkurrere mot komposittmaster hvis den er designet med hensyn til et visuelt uttrykk, styrke og ikke minst brukerfunksjoner som monteringsvennlighet. Til slutt, smarte strømmaster i aluminium kan bli et konkurransedyktig produkt produsert i Norge.

Kunnskapsbasert utvikling av intelligente kraftmaster

Den overordnede målsetningen i Ask4Cluster er å øke kundeverdi gjennom kunnskapsbasert utvikling av avanserte, intelligente og bærekraftige kraftmaster. For å nå dette målet berører prosjektet svært ulike problemstillinger:

  • Hva slags data bør samles inn for å lokalisere og forutsi brudd i master og ledninger?
  • Hvordan bør data samles inn?
  • Er aluminium et godt materialvalg for strømmaster, og under hvilke forutsetninger?
  • Hva slags form er best egnet for strømmaster i aluminium?

Prosjektet er muliggjort gjennom samarbeid mellom industriklyngene NCE Mikro- og Nanoteknologi og NCE Raufoss, og involverer bedrifter fra begge klyngene, i tillegg til at det er forankret i ledelsen av begge klyngene. Ask4Cluster skal avsluttes til sommeren 2016.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 01.08.2016