Til hovedinnhold
Norsk English

Ultrasonisk tomografi av brønnsementering — forstudie

Brønnintegritetslogging er viktig for evaluering av en brønns tilstand når det gjelder stabilitet, utslipp og i forbindelse med plugging og avstengning. Ultralyd er en del av verktøykassen for slik logging. Prosjektets hensikt er å skaffe tilveie mer kunnskap-interpretasjon av data og utvikle metodene.

Kontaktperson

Snapshot of the simulated system at 170 μs with water in the interior and both annuli, showing pressure in the fluids and x-displacement in the solids.

Ultrasoniske teknikker gir mulighet for brønnintegritetsmålinger med høy romlig oppløsning. Teknikkene som anvendes i dag resulterer i en stor mengde data, men det er en usikkerhet ved tolkningen av disse. Usikkerheten kan stamme fra det faktum at for relevante materialer er ikke deres materialparametere tilgjengelige, eller også fordi måleresultatene påvirkes av ikke-optimale betingelser, som f.eks. at instrumentet ikke er sentrert i røret.

Ny kunnskap om materialers egenskaper

I dette prosjektet vil SINTEF bidra med ny kunnskap om relevante materialers egenskaper ved laboratoriemålinger under realistiske betingelser. Videre vil vi etablere en simuleringsmodell i Comsol Multiphysics for å kunne studere målesituasjonen i en "multicasing" brønn. Ved hjelp av en slik model kan vi undersøke f.eks. variasjoner i materialer, instrumentering og skjevinnstilling av intrument.

Måling av alternative materialparametre

I prosjektet vil det også undersøkes hvordan alternative materialparametere kan måles. De alternative parameterne kan f.eks. være absorpsjon/attenuasjon av ultralydbølger eller ikke-lineær elastisitet.

Publikasjon

M. Viggen, T. F. Johansen, and I.-A. Merciu, ‘Simulation and inversion of ultrasonic pitch-catch through-tubing well logging with an array of receivers’, NDT & E International, vol. 85, pp. 72–75, Jan. 2017, doi: 10.1016/j.ndteint.2016.10.008.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2016

Samarbeidspartner

Equinor

Prosjekttype

Industri

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeidere