Til hovedinnhold
Norsk English

SOVN - Ny stokastisk optimaliseringsmodell for Norden

Det nordiske kraftsystemet vil i fremtiden ha sterkere forbindelser med Europa og et økende innslag av uregulerbar fornybar produksjon som for eksempel vind- og uregulert vannkraft. Det er derfor behov for å utvikle en ny modell som tar hensyn til uforutsigbare svingninger på uregulert produksjon.

Kontaktperson

Kraftsystemer og kraftmarkeder på kontinentet er i rask utvikling. Nordiske markedsaktører og systemoperatører står ovenfor store investeringsbeslutninger i forbindelse med muligheter for økt fleksibilitet i produksjonssystemet (effektutvidelser og pumping) og flere kabler mot Europa.

Det er viktig for Norge å ta bærekraftige beslutninger hvorvidt vi skal investere i ytterligere kabler til kontinentet og utvidelser av fleksibiliteten i vannkraftsystemet. Koordinert utbygging av fleksibilitet i produksjonsapparatet og kabler til utlandet vil kreve nøyaktige og etterprøvbare modellberegninger som dokumenterer nytten og konsekvensene av investeringene. Fleksibilitet får større verdi og riktig verdivurdering blir enda viktigere

I Forskningsrådsprosjektet "Stokastisk optimaliseringsmodell for Norden med individuelle vannverdier og nettrestriksjoner" er målet å utvikle et dataprogram som simulerer det nordeuropeiske kraftmarkedet med individuelle vannverdier i Norden. Driften av hvert enkelt vannkraftmagasin skal være et resultat av en formell stokastisk optimalisering hvor alle relevante fysiske detaljer i markedet er representert.

Du finner fler detaljer på prosjektets engelske side.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2016

Utforsk fagområdene