Til hovedinnhold
Norsk English

SEALEM

Hovedmålet til SEALEM er en radikal forbedring i levetiden og ytelsen til keramiske membraner for gasseparasjon i forhold til eksisterende teknologier.

Kontaktperson

Membranteknologi basert på robuste og effektive keramiske materialer har potensialet til en betydelig kostnadsreduksjon og forbedret effektivitet i CCS (carbon capture and storage) fra kraftproduksjon og industri. På den andre siden er det en rekke kritiske utfordringer som må løses for å oppnå et gjennombrudd i forbedringen av levetiden og ytelsen til disse membranene. Det kreves en høy fluks gjennom membranen for at den skal ha høy effektivitet, men dette vil også gi en raskere forringelse av materialet og en kortere levetid. SEALEM har som mål å radikalt forbedre levetiden og ytelsen til disse membranene ved å utvikle selvhelbredende membraner med høy fluks både fra en raskere overflatereaksjon og en høyere bulkdiffusjon.

For mer informasjon, se den engelske websiden

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2017