Til hovedinnhold
Norsk English

Score – trinnvis og kontrollert utbrenning av avgass fra ferrolegeringsovner for økt energigjenvinning

F&U-prosjektetshovedmål er å utvikle "best tilgjengelig teknologi (BAT)" og kompetanse til å vurdere og utvikle en innovativ konsept for energigjenvinning i ferrolegeringsbransjen.

Kontaktperson

Den norske ferrolegeringsindustrien (med en betydelig internasjonal eierskap) samarbeider for å løse de miljømessige utfordringer industrien star overfor og er internasjonalt kjent for en bærekraftig produksjon. Innovasjoner i dette fagfelt vil derfor ha en nasjonalt og internasjonalt betydning.

Omfattende nytenking i design av ferrolegeringsovnene er forutsett. Et nytt konsept for avgass behandling for ferrolegeringsindustrien vil bli vurdert, testet og evaluert. Konseptet består av en kombinasjon av en tradisjonell SAF kombinert med et avansert system for varmegjenvinning. Implementeringen vil være basert på erfaringer fra andre bransjer, for eksempel avfallsforbrenning og stålindustrien, men implementeringen til ferrolegeringsovner er hittil ukjent og har aldri før blitt testet. Skal konseptet viser seg å være vellykket, kan det føre til andre nyskapninger i prosessen for eksempel redesign av selve SAF-ovnen og konvertering av dagens avfallsstrømmer (støv/slam fra filtersystemer) til verdifulle produkter. Det foreslåtte generiske konsept kan anvendes både for ferromangan og ferrosilisium ovner.

For å vurdere fordelene med det nye konseptet, skal beste tilgjengelige teknikker (BAT) utvikles og sammenlignes med standard energigjennvinningssystmer fra avgass. Implementering av optimalisert varmegjenvinning på eksisterende ovner vil representere en inkrementell innovasjon.

F&U-prosjektets hovedmål er å utvikle "best tilgjengelig teknologi" og kompetanse til å vurdere og utvikle en nyskapende konsept for energigjenvinning i ferrolegeringsindustrien.

Prosjektet har følgende mål:

  • Vurdere, teste og evaluere et nytt avgasskonsept med:
    • høy potensial for energigjenvinning med 30% til 35% for elektrisitet og fra 80% til 90% gjenvinning av varme i form av damp under høyt trykk og varmt vann
    • gjør dyre våte gassrensesystemer redundante og utvikle en effektiv resirkulering av filterstøv for å forbedre utnyttelsen av ressurser
    • vurdere potensial for forbedringer gjennom optimering av konvensjonelle avgassenheter og anvender dette som målestokk for det nye konsept

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2013 - 30.06.2016