Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeid og kommunikasjon - en nøkkel for realisering av IA-avtalen og Jobbstrategien

Prosjektet handler om samarbeids- og kommunikasjonsstrukturer mellom aktører som samarbeider om IA-avtalen og Jobbstrategien.

Kontaktperson

Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan myndighetene og de involverte aktørene kan bidra til en mer effektiv realisering av IA-avtalen og Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne, gjennom å studere samarbeid, kommunikasjon og arbeidsmåter mellom ulike aktører.

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap som skal bidra til å bedre samarbeidet mellom ulike aktører.

  • Delmål 1: Fremskaffe kunnskap om hvordan hver enkelt aktør samarbeider og kommuniserer med alle de andre aktørene (insentiver, prioriteringer og effekt).
  • Delmål 2: Synliggjøre mulige forbedringer i dagens system, foreslå tiltak.

Målgruppe
Nav, arbeidsgivere, arbeidstakere, leger, bedriftshelsetjenester og sentrale myndigheter.

Resultater
I rapporten ser vi på samarbeid rundt IA‐avtalen og Jobbstrategien. Vi har sett på samarbeidsstrukturer rundt arbeidet, med utgangspunkt i NAV Arbeidslivssenter og NAV‐kontorene. Funnene spesifikt på IA‐avtalen og Jobbstrategien bekrefter i stor grad tidligere funn, selv om samarbeidet her er grundigere analysert enn tidligere.

De største svakhetene i samarbeidet finnes i NAV. Dette gjelder både samarbeid opp mot arbeidsgivere og samarbeid mellom NAV‐kontor og NAV Arbeidslivssenter. Samarbeidsstrukturene mellom NAV‐kontor og arbeidslivssentrene vurderes å være sterkere og tydeligere enn tidligere, og mye ser ut til å gå rett vei. Vi anbefaler at organisasjonen får ro til å utvikle seg videre og at det prioriteres at NAV‐kontorene får bedre rammer til å arbeide med oppfølging både av brukere og arbeidsgivere.

NAV sitt arbeid opp mot arbeidsgivere for å formidle flere med redusert arbeidsevne er et viktig tema. Å bedre formidlingsarbeidet handler både om at NAV gir arbeidsgivere tettere oppfølging når de har personer på utprøving, men også at de økonomiske insentivene for arbeidsgiverne utvikles. Samtidig må NAV bidra til å styrke den enkelte brukers mulighet i arbeidsmarkedet og gjøre et bedre avklaringsarbeid før personer med nedsatt arbeidsevne prøves ut i arbeidslivet. NAV må også arbeide for at arbeidsgiverne skal få bedre tillit og være trygge på at NAV følger opp om arbeidsgiver sier ja til utprøving eller ansettelse.

Rapoorten kan lastes ned lenger ned på siden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 01.12.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver
NAV FARVE 2013

 

Last ned rapporten
Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
(nov. 2015)

Utforsk fagområdene