Til hovedinnhold
Norsk English

Private helseforsikringer og sykefravær

En studie finansiert av NHOs arbeidsmiljø-fond viser at det er lite å vinne på å korte ned ventetiden med ulike private forsikringer eller tiltak, hvis formålet er å redusere sykefraværet. Funnene er omtrent de samme som i en tilsvarende undersøkelse i 2009.

Kontaktperson

Private helseforsikringer og sykefravær
Private helseforsikringer og sykefravær

SINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en undersøkelse om hvorvidt helseforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene.

Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant et utvalg av NHOs medlemmer, supplert med kundedata fra forsikringsselskapene. Data om helseforsikringer er koblet med data fra Statistisk sentralbyrå om registrert legemeldt sykefravær per kvartal og bedrift.

Undersøkelsen viser at private helseforsikringer ikke gir noen annerledes utvikling i omfanget av sykefraværet for de bedriftene som tegner slik forsikring, sammenlignet med alle bedrifter i Norge. Private helseforsikringer medfører at den forsikrede får enklere tilgang og raskere behandling i helsevesenet, men det kan ikke totalt sett påvises noen nedgang i sykefraværet.

En tilsvarende undersøkelse i 2009 viste omtrent de samme funnene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2013 - 30.06.2015

Utforsk fagområdene