Til hovedinnhold
Norsk English

Ny ett-trinns metode for fremstilling av målsøkende nanokapsler

SINTEF Materialer og kjemi jobber med en metode som kan gi bedre diagnose og behandling av mange ulike sykdommer. Metoden kan gjøre det enklere å behandle nøyaktig sted i kroppen med riktig mengde medisin.  

For mange sykdommer, som kreft og sykdommer i hjertekar- og nervesystemet, er det behov for mer målsøkende behandlingsmetoder enn det vi har i dag. De beste medisinene som brukes har så kraftig virkningsgrad at de kan forårsake store bivirkninger om de treffer friskt vev. Ved tradisjonell medisinering blir kun 0,1% av medisinen levert til det syke vevet. Nanokapsler kan brukes for å kapsle inn medisiner og kontrastmidler for målsøkende behandling og diagnose. Målsøkende medisinering er mer effektiv, gir en drastisk reduksjon av mengden medisin som er nødvendig og reduserer bieffekter.

Vi arbeider med en ny fremstillingsmåte av målsøkende nanokapsler. SINTEFs nye teknologiplattform skiller seg fra eksisterende løsninger ved at prosessen består av kun ett trinn. Kapselmaterialet som brukes er hurtig degraderbart, mange ulike typer væsker og faststoffer kan innkapsles i store mengder, og kapselskallet har en høy mekanisk stabilitet. Med den nye prosessen kan denne typen nanokapsler fremstilles med presis kontroll av struktur og sammensetning til en mye lavere kostnad enn med eksisterende prosesser.

Sluttbrukere av teknologien er leger og deres pasienter, som vil få tilgang til forbedrede diagnose- og behandlingsmetoder og dermed øke livskvaliteten til pasientene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 30.09.2015