Til hovedinnhold
Norsk English

MIX

MIX er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri. Prosjektet gjennomføres av Pipelife Norge, Raufoss Technology, NTNU, SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF Raufoss Manufacturing.

Produksjon av rørdeler hos Pipelife Norge. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

I dag opplever bedrifter i prosessindustrien en stadig økende etterspørsel etter flere produkttyper og -varianter. I prosjektet MIX skal et nytt produksjonskonsept utvikles som muliggjør produksjon av et større antall varianter med tilsvarende kostnadseffektivitet. En forutsetning for dette er fleksibel automatisering som håndterer variantmiks like effektivt som produksjon med få varianter.

Automatisering av produksjonen

Siste trinn i verdikjeden hos den industrielle parteren Pipelife Norge innebærer produksjonsprosesser som preges av kundetilpasning og mye manuelt arbeid. I slike prosesser er det ofte operatørens kunnskap som sikrer at utfallet er et vellykket produkt. Automatisering krever derfor at denne kunnskapen kan videreforedles til en digital beskrivelse av prosessen. I tillegg kan det være nødvendig å redesigne prosessene for å tilpasse de til bruk av industriroboter og annen automatiseringsteknologi.

Til sammen muliggjør dette 1) produksjonsløsninger med høy grad av fleksibilitet og 2) minimal omprogrammering og omstilling for å produsere et stort variantspekter av produkter. Disse temaer står sentralt i prosjektet og det arbeides blant annet med digitalisering og automatisering av produksjon av rørdeler hos PipeLife Norge. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2013 - 30.06.2016