Velkommen til Mix

MIX er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder for bærekraftig variantproduksjon i Norsk semi-prosessindustri.

  • Effektiv variantproduksjon i semi-prosessindustri
  • Automatisert omstilling og selvjusterende prosesser
  • Lean metodikk for prosessindustrien
  • Intelligent beslutningsstøtte for hendelsesdreven sanntidsstyring

Prosjektet gjennomføres av Pipelife Norge, Raufoss Technology, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU.

 

                            

 

Finansiering

I tillegg til at bedriftspartnerne bidrar til å finansiere forskningen, er prosjektet finansiert av Norges forskningsråd sitt BIA-program. Programmet finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskapning både for de deltagende bedriftene og for samfunnet.