Samarbeidspartnere

Forskningspartnere

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. Les mer på konsernets hjemmeside. Prosjektet ledes av SINTEF Teknologi og samfunn, representert ved avdelingen Teknologiledelse.

SINTEF Raufoss Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing er et nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon. Senteret leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, materialteknologi og  produkt- og produksjonsutvikling, i tillegg til å bidra med laboratorie- og verkstedtjenester. Les mer om SINTEF Raufoss Manufacturing her.

NTNU

NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Les mer på universitetets hjemmeside. Prosjektet er forankret i Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

 

Bedriftspartnere

Pipelife Norge AS

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-gruppen som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Rørene produsert ved de to fabrikkene i Norge, i Surnadal og på Stathelle, blir benyttet til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner i hus. Les mer på bedriftens hjemmeside.

Raufoss Technology AS

Raufoss Technology AS produserer hjuloppheng i aluminium til flere av verdens store bilfabrikanter. Høy grad av automatisering, høy kvalitet, sofistikert produksjon, teknologi i verdensklasse og stadig innovasjon kjennetegner virksomheten. I tillegg til fabrikken på Raufoss har bedriften produksjonsenheter i Boisbriand i Canada og i Suzhou i Kina. Les mer om bedriften her

Publisert 13. januar 2014