Til hovedinnhold
Norsk English

Ringvirkningsanalyse med tall fra 2010

Formålet med ringvirkningsanalysen er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom å kartlegge omfanget av fiske/fangst, akvakultur, foredling og eksport/handel med fisk, samt beregne leveranser til disse næringene.

Norsk sjømatnæring er i denne analysen definert som summen av den havbruksbaserte og den fiskeribaserte verdikjeden, samt alle direkte og indirekte leverandører av varer og tjenester til de ulikedelene av disse verdikjedene.

Trykk på bildet for å se en visuell fremstilling av rapporten.

Link til flash-visning av ringvirkningsanalysen

 (Du må ha adobe flashplayer for å se applikasjonen)

I tillegg til å belyse betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, drar også rapporten linjene tilbake til 2004. Verdiskaping er et svært sentralt begrep denne rapporten og en har her lagt til grunn verdimålet som benyttes i nasjonalregnskapet for verdiskaping i de enkelte næringer og sektorer, nemlig bruttoproduktet.

Selve produksjonen av en vare eller tjeneste har en verdi i markedet. Dette måles gjerne ved produksjonsverdien eller omsetningsverdien. Verdiskaping er imidlertid den verdien en sitter igjen medetter å ha trukket fra kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen.

Denne analysen baserer seg på sist tilgjengelige data fra Norges nasjonalregnskap1. Disse dataene har en idsforskyvning på ca. 2 år og derfor omhandler årets analyse år 2010.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

25.01.2012 - 30.06.2012

Utforsk fagområdene