Til hovedinnhold
Norsk English

Prioritization of trains

Hensikten med prosjektet er å utvikle et optimeringsbasert beslutningsstøtteverktøy til bruk i operativ togledelse som gjør togledelsen bedre i stand til å koordinere fremføringen av en portefølje med tog på (nær) optimal måte. Bruk av optimeringsverktøy for å hjelpe den operative togledelsen har i ulike studier vist seg å være svært effektivt for å redusere problemer knyttet til forsinkelser, samtidig som utnyttelsen av eksisterende og fremtidig infrastruktur forbedres. Dersom prosjektet lykkes vil effekten på kort sikt være økt punktlighet. På lang sikt vil det kunne oppnås en mer pålitelig og mer konkurransekraftig jernbane som er i stand til å transportere flere passasjerer og mer gods til lavere kostnad og med bedre punktlighet.

Hva er den største forskningsutfordringen i prosjektet?

Operativ togledelse er svært krevende hvor situasjonen endres kontinuerlig og beslutninger om hvordan togframføringen skal gjennomføres må tas i løpet av få sekunder. Dette problemet er et såkalt heltallsproblem som det ofte er svært vanskelig å løse til optimalitet, og enda vanskeligere å løse innenfor de korte tidsfrister som en står overfor i operativ togledelse. Den mest krevende delen av prosjektet antas derfor å være utviklingen av algoritmer som er så raske at de i stand til å hjelpe togledelsen med å ta gode koordinerte beslutninger for mange tog på flere strekninger i løpet av få sekunder.

Hvem har behov for resultatene og hvem vil bli første bruker av resultatene fra prosjektet?

Den aktuelle problemstillingen har for tiden stor fokus innen forskningsverdenen og resultatene vil, dersom prosjektet lykkes, kunne benyttes for å løse lignende og tilgrensende problemsstillinger.

Når det gjelder den praktiske anvendelsen av resultatene så vil Jernbaneverkets togledelse, togoperatørene, togpassasjerene og godstransportørene på de deler av det norske nettverket hvor systemet først tas i bruk være de som merker effekten av prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.07.2012 - 20.10.2014