Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk Titan

I prosjektet Norsk Titan - Prosessutvikling og produksjon av kompositt titantråd - samarbeider Norsk Titanium Components, N-Tec og SINTEF Raufoss Manufacturing for å etablere en industriell produksjon av kompositt titantråd basert på ny prosessteknologi. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Kontaktperson

Norsk Titanium Components AS (NTiCs) utvikler og produserer avanserte titankomponenter. I prosjektet skal det etableres en industriell produksjon av kompositt titantråd basert på ny prosessteknologi. Foto: NTiC

Norsk Titanium Components AS (NTiCs) ønsker å øke sin konkurransekraft gjennom å etablere en industriell produksjon av kompositt titantråd basert på ny prosessteknologi. Ved å redusere produksjonskostnadene står NTiC godt rustet til å ta større markedsandeler i dagens etablerte marked for titankomponenter. Innovasjonen vil også bidra til å åpne opp for nye markeder der andre materialer enn titan benyttes i dag.

Prosjektmål

I første omgang er siktemålet for FoU-prosjektet å etablere en robust prosesskjede for fremstilling av kompositt titantråd. Prosjektet tar videre mål av seg til å etablere en trinnvis produksjons- og forretningsmodell for oppstarts- og oppskaleringsfasen av den tiltenkte produksjonen, som kan lede til en forsvarlig industrialisering av teknologien. En mindre pilotproduksjon er tenkt etablert, som en industriell demonstrator av teknologi og prosessflyt. Prosjektet vil i tillegg se på muligheter for å utvikle helt nye og sterkere titanlegeringer ved å blande inn nye typer tilsatselementer i kompositt-tråden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2015