Til hovedinnhold
Norsk English

NaPro Nanoceramics – a new class of proton conductors for hydrogen fuel cells and electrolysers

NaProCs-prosjektet har som mål å utvikle en ny type brenselscelle og andre nye applikasjoner for hydrogen, ved temperaturer som er attraktive for transport og mobile anvendelser. Dette er relevant i en tid der brenselscellebiler er på vei til å bli kommersialisert og det er behov for å produsere hydrogen fra fornybare kilder.

Kontaktperson

En ny klasse nanokeramer som viser sann protonledningsevne også ved romtemperatur og moderat høye temperaturer har nylig blitt oppdaget. Målet med NaProCs er å utforske og forbedre denne typen materialer til bruk i brenselceller og andre hydrogenrelaterte bruksområder. For å oppnå dette kreves en grundig etablering av strukturene og bestanddelene av materialet og en forståelse av hvilke transportmekanismer som kan forårsake den høye protonledningsevnen gjennom materialet.

For mer informasjon, se den engelske websiden

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2016

Koordinator:
Truls Norby (Universitetet i Oslo)