Til hovedinnhold
Norsk English

NANOBARRIER - Biopolymerer for bærekraftige og multifunksjonelle matemballasjeløsninger med utvidet holdbarhetstid

SINTEF Materialer og kjemi, sammen med 15 partnere, skal utvikle multifunksjonelle emballasjeløsninger ved å styrke materialets egenskaper og ytelsesevne.

Dagens bioplaster kan ikke konkurrere med de eksisterende, oljebaserte emballasjealternativene på alle områder. Nye multifunksjonelle emballasjeløsninger vil være slitesterke og kunne vise hva emballasjen er utsatt for, f.eks. fungere som en temperaturindikator. Emballasje skal forlenge holdbarheten og gi god matsikkerhet, slik at produktets kvalitet ivaretas og mengde matavfall reduseres.

Det overordnede målet til NanoBarrier er å realisere innovative, trygge og multifunksjonelle emballasjeløsninger ved å utvikle en bærekraftig nanoteknologi som integreres i biomaterialer. For å nå dette overordnede målet, har man identifisert tre designnivå: Nanoteknologibasert komponentdesign, material-integrert design og bærekraftig produktdesign.

Komponentdesignet skal bidra til en forbedring av barriereegenskapene til biopolymerene. Det skal utvikles barriere mot fuktighet og oksygen, samt sensorer som skal registrere endringer i miljøet inni og utenfor emballasjen. På det andre design-nivået, skal jobbes for å integrere nanostrukturer i biomaterialer på en trygg og ansvarlig måte. Det skal i større grad fokuseres på overflatebelegging. Det tredje nivået er relatert til bærekraftig demonstratordesign. Siden mer enn 70 % av de faktiske miljøkonsekvensene av nye produkter allerede blir bestemt i designprosessen, må miljøaspektene tas hensyn til i samtlige trinn i utarbeidingen av emballasjeløsninger.

For mer info, se prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 29.02.2016