Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeforskningsprosjekt i Trondheim kommune

Hvordan kan uførhet og sykefravær-/sykefraværslengde reduseres gjennom systematisk og kvalitativ god oppfølging av de sykmeldte? På vegne av rådmannen i Trondheim kommune og Trondheim kommunale Pensjonskasse fikk Helsefremmende Trondheim skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å skaffe ny lokal og generell viten om oppfølging av sykemeldte - etter endringene i ny IA avtale fra 1.7.2011.

Kontaktperson

Trondheim kommune er med sine 13 000 ansatte blant Norges største arbeidsplasser. Dette følgeforskningsprosjektet har inneholdt kartlegginger blant sykmeldte i kommunen, intervjuer og diskusjoner med et tilfeldig utvalg enhetsledere og jevnlige arbeidsmøter med kommunen. 

Prosjektet har avdekket et stort potensial i sykefraværsarbeidet og Sintef foreslår følgende konkrete tiltak:

  • Lederne må få hjelp til å vri ressursene over på forebyggingsarbeidet heller enn på oppfølgingsarbeidet.
  • Ha gode rutiner for å identifisere ledere som ikke fungerer på en god måte.
  • Sett i gang et arbeid der alle arbeidsmiljøgruppene går systematisk gjennom Arbeidsmiljølovens § 4-1 til § 4-2 og sjekk om bestemmelsene er oppfylt for alle ansatte.
  • Personaltjenesten bør utarbeide en klar og enkel rutine for håndtering av hyppig korttidsfravær.
  • Ta tak i ansatte med gjentakende langtidsfravær der årsaken typisk varierer fra gang til gang.
  • Start et prøveprosjekt der det gis midler til velferdspermisjon tilsvarende sykepengebeløpet i arbeidsgiverperioden.
  • Etabler en lavterskel mestringstjeneste som tar tak i ulike livsmestringsproblem blant ansatte, før de utvikler seg til lettere psykiske lidelser

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2012 - 16.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt

Rapporten kan bestilles i papirformat hos: Ansattinfo mangler 

 

Oppdragsgiver
Helsefremmende Trondheim

 

Finansieres av
Trondheim kommune og Trondheim kommunale Pensjonskasse

Utforsk fagområdene