Til hovedinnhold
Norsk English

AERTO – verdi fra avfall og kritiske materialer

"Verdi fra avfall og kritisk materiell " er et AERTO-initiativ som tar sikte på en bærekraftig utvinning av sjeldne metaller og trygg forvaltning av nano-avfall. Prosjektets overordnede målsetting er å fremme større RTO-aktivitet med samarbeid innad i Europa. Slik skal prosjektet hente ut viktige effektiviseringsgevinster ved å utnytte synergier innenfor gjenvinnings teknologier for å skape verdi fra avfall på en bærekraftig måte.

Kontaktperson

Industriproduksjonen i Europa er avhengig av å sikre sine forsyninger av sjeldne metaller. Europa kan ta en verdensledende rolle ved å utnytte de eksisterende materialene i avfallsløpene ved å skape innovative og lønnsomme metoder for gjenvinning av sjeldne materialer. For å kunne etablere slike metoder kreves det en felles innsats, både fra et systemperspektiv og et teknologisk løsningsperspektiv.

To SINTEFs institutter er involverte i dette AERTOs prosjektet:

  • Bortsett fra å koordinere prosjektet, ser også SINTEF IKT på muligheten av å vurdere sensorteknologi (i hovedsak røntgen og plasmautslipp) med et potensial for å påvise kritiske metaller fra avfall.
  • SINTEF Materialer og kjemi skal styre aktivitetene mot å utvikle innovative pyrometallurgiske- og elektrolytisk utvinningsteknikker av sjeldne jordmetaller fra WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr). Videre er SINTEF Materialer og kjemi også involvert i undersøkelser som omhandler sikker styring av nanopartikler i avfallrenseprosesser.

Følgende partnere er involvert i denne AERTO-konsortiumet:

Tyskland
Fraunhofer Gesellschaft FHG
Det føderale departementet for forskning og utdanning  

Finland
VTT
Departementet for sysselsetting og industri

Frankrike
Atomic Energy Commission CEA
Departementet for høyere utdanning og forskning

Nederland
Organisasjonen for anvendt forskning, TNO
Ministry of Economic Affairs  

Spania
Tecnalia
Departementet for økonomi og konkurranseevne

Norge
SINTEF
Norges forskningsråd

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 01.01.2014