Til hovedinnhold
Norsk English

Lungenavigasjon i bronkoskopi

SINTEF og St. Olavs hospital/NTNU utvikler ny teknologi for planlegging og veiledning av bronkoskopi. Dette gjør vi gjennom mange ulike delprosjekter i USIGT-Lunge samt synergi med flere andre prosjekter.

Kontaktperson

Navigasjon under bronkoskopi. Foto: SINTEF/St. Olavs hospital

Både internasjonalt og i Norge har lungekreft den største forekomsten blant alle krefttyper, og den er den viktigste årsaken til kreftrelatert død både hos menn og kvinner. Tidlig oppdagelse, nøyaktig diagnose og riktig operative inngrep av lungekreft har høy effekt på overlevelse og lungekreftomsorg.

Leger bruker fleksible video-bronkoskop for visuell undersøkelse av luftveiene, prøvetaking og biopsi for diagnose. Dette er enkelt og trygt når den patologiske prosessen er lokalisert og synlig i de sentrale luftveiene. Imidlertid har denne teknikken begrensninger når lesjonene er mindre, lokalisert perifert og/eller utenfor bronkiene (dvs. ikke synlig innefra luftveiene). Den enkleste og mest utbredte løsningen er bruk av gjennomlysningsveiledning (røntgen). Gjennomlysningsveiledningen har sine begrensninger, som sub-optimal kontrastoppløsning av de minste lesjonene, noe som oftevises ved lungekreftlesjoner som kan bli kurert. Sanntids elektromagnetisk (EM) navigasjonsbronkoskopi (ENB) kombinert med preoperativ CT er blitt utviklet og testet for diagnostikk og behandling. Disse og andre metoder innbefatter en preoperativ CT og overlapper vanligvis en modell av posisjonssporet bronkoskop eller verktøy på CT-bilder. Posisjonssporing er vanligvis utført med små (~1 mm diameter) EM sensorer som er integrert i tuppen på utstyret. CT-data er tilpasset pasienten gjennom en registreringsprosedyre i den innledende fasen av prosedyren.

Dette prosjektet er et delprosjekt i USGT-prosjektet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2021

Finansiering

Helsedirektoratet via St. Olavs hospital

Samarbeidspartnere

St. Olavs hospital og NTNU

Utforsk fagområdene