Til hovedinnhold
Norsk English

H2FCProsjektleder og Integrating European infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell technologies

I H2FC prosjektet vil 19 partnere fra EU, Norge og Sveits dele sin kunnskap, kompetanse og teknologiske fasiliteter for å oppnå en mer samordnet forskningspraksis.

Kontaktperson

H2FC-prosjektet sin hovedmålsetting er å opparbeide en mer samordnet tilnærming innen hydrogen- og brenselcelle-forskning. Forbindelsen mellom hydrogen- og brenselscelleforsking kan gagne mye ved å opprette et tettere samarbeid og forbedret koordinering av aktiviteter. Det vil iverksettes omfattende nettverksaktiviteter der kunnskap skal formidles, og deltagerne skal få tilgang til en rekke FoU-installasjoner. 

H2FC oppfordrer forskere til å fremme sine ideer gjennom eksperimentelt arbeid og samle kunnskap om spesifikke vitenskapelige flaskehalser. Partnerne er forpliktet til å tilrettelegge sine egne FoU-installasjoner og gjøre disse tilgjengelig, for å sikre en god faglig utvikling innen hydrogen- og brenselcelleforskning. SINTEF Materialer og kjemi skal bidra for å oppnå dette, og spesielt fokusere på å kartlegge flaskehalser i forskningen samt komme med anbefalinger for fremtidige prioriteringer. I tillegg disponerer SINTEF to laboratorier som det etter søknad er mulighet for europeiske forskningsmiljøer å benytte seg av.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2011 - 31.10.2015

Mer informasjon om prosjektet:
CORDIS, Project reference: 284522

Utforsk fagområdene