Til hovedinnhold
Norsk English

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990-2010

Selv om økt kvinneandel blant lederne er ett av få lyspunkt, viser en undersøkelse at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i årene 1990-2010 er preget av kontinuitet fremfor endring. Undersøkelsen viser at kvinneandelen øker ytterligere i offentlig sektor, og at andelen menn går opp i privat sektor. Rapporten konkluderer også med at det har vært lite utjevning mellom kvinne- og mannstunge næringer.

Kontaktperson

Kvinneandelen avtar sakte men sikkert i de mest kvinnedominerte yrkene. Men i 2010 var fortsatt 72 prosent av de ansatte i omsorgs-, salgs- og serviceyrker kvinner.
Kvinneandelen avtar sakte men sikkert i de mest kvinnedominerte yrkene. Men i 2010 var fortsatt 72 prosent av de ansatte i omsorgs-, salgs- og serviceyrker kvinner. Foto: iStock.

SINTEF og NTNU har på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet kartlagt i hvilken grad kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv har endret seg fra 1990 til 2010.

Problemstillingene i rapporten som oppsummerer prosjektet har vært å:

  • Kartlegge graden av horisontal og vertikal kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet i perioden 1990-2010
  • Sammenligne graden av horisontal og vertikal kjønnssegregering blant unge og eldre (16-24, 25-29, 55-59, 60 og eldre) yrkesaktive i forhold til populasjonen i sin helhet og over tid
  • Sammenligne graden av horisontal og vertikal kjønnssegregering blant innvandrere i forhold til ikke-innvandrere

Få mer informasjon om følgende fra rapporten:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.01.2011 - 12.01.2012

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990-2010. Kontinuitet eller endring? (Pdf - 3 Mb)

Rapporten i papirformat fås hos 

Utforsk fagområdene