Til hovedinnhold
Norsk English

ACCMET – Akselerert metallurgi: Den akselererte oppdagelsen av legeringsformuleringer ved bruk av kombinatoriske prinsipper

Kjernen i Accelerated metallurgi er å levere en integrert pilotskala anlegg for kombinatorisk syntese og testing av mange tusen uutforskede metallegeringer. Dette anlegget vil være den første av sitt slag i verden og vil representere et betydelig fremskritt for metallurgi. Den nye teknologien som muliggjør HTT fremstilling av legeringer er basert på automatisert, direkte laser deponering (DLD).

Kontaktperson

De sentrale trekkene ved denne teknologien er metoden som en blanding av elementer som nøyaktig mates inn i laserens fokuspunkt, varmes til flytende smelte, og avsettes på et substrat i form av smelte, for så å danne nye, unike legeringer med presis støkiometri.

I motsetning til den tradisjonelle tilnærmingen gjennom prøving og feiling, vil ACCMET øke oppdagelsen av nye legeringer og optimalisering ytelsen av eksisterende legeringer ved anvendelse av kombinatoriske prinsipper. Ved raskt og automatisk syntetisere et stort antall legeringer med variende sammensetning (mindre enn 60 sekunder per prøve), etterfulgt av kombinatorisk analyse og testing, er det nå mulig på en intelligent måte å utforske store kompositoriske landskap på jakt etter spesielle legeringer som frem til nå har vært uutforsket. Denne robotbaserte syntesemetoden av legeringer er 1000 ganger raskere enn konvensjonelle manuelle metoder. Etter produksjon av prøver i størrelsesområdet mm-cm, vil de bli sendt til en rekke automatiserte, standardiserte tester som skal måle kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper. Den enorme mengden av informasjon vil bli registrert i en "Virtual Alloy Library" database og kombinert med datametoder som nevrale nettverksmodeller og mer fundamentale beregninger for å trekke ut og kartlegge de viktigste trendene knyttet til prosess, sammensetning, struktur og egenskaper.

http://www.accmet-project.eu/index.html
Potensielle anvendelser av ACCMET – basert på de industrielle partnerene som deltar i prosjektet

De mest lovende legeringene  vil bli ytterligere testet, patentert og utnyttet av 20 sluttbrukere. Industrielle interesser inkluderer:

  1. Nye lette drivstoffbesparende legeringer (<4,5 g/cm3) for luftfart og bilindustri.
  2. Ny høytemperatur legeringer (stabil> 1000 °C) for raketter, gassturbiner, jet-motorer, kjernefysisk fusjon.
  3. Nye høy-Tc superleder legeringer (> 30K) som kan trekkes i vaiere for elektriske applikasjoner.
  4. Nye high-ZT termo legeringer for å konvertere spillvarme direkte til elektrisitet.
  5. Nye magnetiske og magnetocaloric legeringer for motorer og kjøling.
  6. Nye "phase-change" legeringer for høy tetthet minne lagring.

Den akselererende oppdagelsen av disse lettmetall formuleringer vil ha en veldig stor innvirkning på samfunnet.

  • Prosjekttype: AccMet er et europeisk storskalaprosjekt som støttes gjennom det sjuende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling med et totalbudsjett på 22,0 Mio €
  • ACCMET samler 29 partnere som kommer fra 10 europeiske land. Prosjektet er koordinert av European Space Agency og 14 av ACCMET partnerene er bedrifter: Rolls Royce Plc, Centro Ricerche Fiat Scpa, Avio S.P.A , Airbus group (EADS Deutschland Gmbh), Bruker EAS Gmbh, United Kingdom Atomic Energy Authority, Ocas - Onderzoekscentrum Voor Aanwending Van Staal N.V. (Arcelor), Norsk Titanium Components AS, Johnson Matthey Plc., Aktsiaselts Silmet , Tls Technik Gmbh & Co. Spezialpulver, Renishaw plc, Granta Design Ltd, Avantys Engineering Gmbh. Det er 9 akademiske partnere (Cardiff University, Universitaet Ulm, Universita Degli Studi Di Torino, Universite De Rouen, Danmarks Tekniske Universitet (Riso), The University of Sheffield, The University of Cambridge, Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica W Krakowie and The University of Birmingham) og 5 forskningsorganisasjoner (Stiftelsen SINTEF , Flamac, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V , Installation Europeenne De Rayonnement Synchrotron (ESRF), Institut Max Von Laue - Paul Langevin (ILL).
  • ACCMET prosjektet er finnansiert via det syvende rammeprogram i EU og er koordinert av European Space Agency. Totalbudsjettet er på 22.0 Mill €, og er organisert under FP7-NMP-2010-LARGE-4

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

16.06.2011 - 15.06.2016

Prosjektkoordinator:
Wayne Voice, European Space Agency

Prosjektets hjemmeside:
http://www.accmet-project.eu/index.html