Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidspakker

Prosjektet er inndelt i følgende faglige arbeidspakker. I tillegg har prosjektet en fjerde formell arbeidspakke knyttet til prosjektledelse.

Arbeidspakke 1: Utvikling av GAZ-applikasjonen

Målsettingen for denne arbeidspakken er å
i) utvikle en applikasjon som
a. Vil bidra til en mer rettferdig fordeling av næringstrafikkens kostnader gjennom å belønne miljøvennlig kjøring og bruk av miljøvennlige kjøretøyer innenfor grønne soner
b. Bidrar til en bedre utnyttelse av varetransportens kjøretøyer innenfor grønne soner

ii) øke kunnskapsnivået knyttet til teknologiske løsninger og beregningsmetoder
Arbeidspakkeleder: Trond Foss

 

Arbeidspakke 2: Virkninger av GAZ-applikasjonen

Målsettingen for denne arbeidspakken er å
i) kartlegge eksisterende miljøvennlige løsninger og vurdere behovet for utvikling av nye konsepter
ii) kartlegge og vurdere effekten av tiltak som allerede er gjennomført og mulige fremtidige tiltak
iii) Prøve ut GAZ-applikasjonen i eksperimenter og pilotprosjekter for å kartlegge virkning på systemnivå og brukernivå
Arbeidspakkeleder: Terje Kristian Tretvik

 

Arbeidspakke 3: Formidling

Målsettingen for denne arbeidspakkeen er å formidle og spre informasjon om prosjektet og resultatet generert av prosjektet gjennom følgende aktiviteter
i) Prosjektpresentasjoner på seminarer, konferanser, faglige forum m.m.
ii) Seminarer og workshops
iii) Pilotdemonstrasjoner
iv) Web
v) Vitenskapelig publisering
Arbeidspakkeleder: Roar Norvik