Til hovedinnhold
Norsk English

Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6.-7. trinn 2010-2012

Forsøk med fremmedspråk på 6. – 7. trinn er et prosjekt i regi av Utdannings-direktoratet som gikk over to år, fra høsten 2010 til våren 2012. SINTEF har evaluert forsøket fra start til slutt.

Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6.-7. trinn 2010-2012
Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6.-7. trinn 2010-2012. Ill.: nrk.no

I løpet av disse to årene har ca. 2 300 elever begynt med fremmedspråk på barnetrinnet (6. trinn), og om lag 1 700 elever har gjennomført begge årene med fremmedspråk. 74 skoler meldte seg opprinnelig på, og våren 2012 var det 71 skoler gjenværende i forsøket, mens det var 68 skoler som gjennomførte hele forsøket. Det er ca. 130 lærere som har undervist i fremmedspråk innenfor dette forsøket de siste to årene, de siste tallene viser at det ved forsøkets slutt var 124 lærere som underviste i fremmedspråk.

Skolene har i forsøket fått mulighet til å undervise etter to ulike modeller;

  • Progresjonsmodellen
  • Introduksjonsmodellen

Progresjonsmodellen har som mål at elevene skal utvikle gode språkkunnskaper i ett fremmedspråk. Elevene får regelmessig undervisning i det fremmedspråket de skal lære gjennom de to årene forsøket varer.

Introduksjonsmodellen har som mål at elevene skal bli kjent med flere språk. Elevene får smakebiter av forskjellige språk som skolene kan tilby undervisning i, og dette skal hjelpe elevene med språkvalget på 8. trinn. Begge modellene skal bidra til motivasjon og lærelyst for senere språklæring, men opererer etter noe forskjellige læreplaner. De fleste skolene har valgt progresjonsmodellen (ca. 80 prosent). Forsøket gjennomføres med gjennomsnittlig 2 timer (à 60 min.) per uke, og det har i de fleste tilfeller vært frivillig for elevene å delta.

Vi har i denne evalueringen tatt for oss sammenhenger mellom innsatsfaktorer, gjennomføring og utbytte for elevene i forsøket med fremmedspråk på 6.-7. trinn. Noen ramme- og innsatsfaktorer har vist seg mer sentrale enn andre for hvordan gjennomføringen har blitt opplevd og for motivasjon og læringsutbyttet.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Siri Mordal
  • Beate Lindemann; Universitetet i Tromsø
  • med fler

Oppdragsgiver:
Utdanningsdirektoratet

 

Prosjektnr.: 102001069

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.09.2010 - 01.04.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
To år med fremmedspråk - erfaringer og betraktninger (pdf 3 MB)

Utforsk fagområdene