Til hovedinnhold

Helse- og velferdstjenester for unge under og etter kreftbehandling

Helse- og velferdstjenester for unge under og etter kreftbehandling

Unge rammet av kreft er avhengige av hjelp og ytelser fra ulike helse- og velferdstjenester i lang tid, både under og etter avsluttet kreftbehandling. Denne gruppen er spesielt sårbar da de ofte er i en livsfase hvor mange valg og erfaringer skal gjøres omkring utdanning og arbeid. En lang sykdoms- og behandlingsperiode i ungdomsårene kan få store konsekvenser for dette.

Helse- og velferdstjenester for unge under og etter kreftbehandling
Helse- og velferdstjenester for unge under og etter kreftbehandling. Foto: Fra filmen "Youth in Revolt"

Vi vet lite om hvordan og i hvilken grad behovene for nødvendig oppfølging ivaretas i forhold til at ungdommene skal reintegreres i samfunnet. Det er grunn til å tro at mange opplever tjenestetilbudet som fragmentert og lite koordinert.

I prosjektet vi omtaler her, er det nettopp dette vi ønsker å finne ut mer om. Hensikten er å undersøke gruppens ikke-medisinske behov under og etter endt behandling, og i hvilken grad tjenesteapparatet møter disse behovene, slik brukerne opplever det.

Les om problemstillingene mer konkret og om hele prosjektet her:
www.sintef.no/ungeogkreft

Publisert tirsdag 5. mars 2013
Seniorforsker
915 79 269

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2013