Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidig vannkraft design - HydroPeak

Vannkraftutformingen av fremtiden vil være sentral i utviklingen av det norske vannkraftsystemet. HydroPEAK vil utvikle kunnskap for å tilpasse det norske vannkraftsystemet til å støtte og balansere det økende volum av intermitterende vindkraft inn i kraftsystemet. Ulike energikilder må jobbe sammen i et system som vil sikre effektiv bruk av energi i fremtiden.

Tinfos kraftverk; vannkraftmagasinene i Norge representerer et stort potensial for et fremtidig europeisk kraftsystem
Tinfos kraftverk; vannkraftmagasinene i Norge representerer et stort potensial for et fremtidig europeisk kraftsystem. Foto: © Ånund Killingtveit, NTNU

Det svært regulative norske vannkraftsystemet har en unik mulighet til å fylle hullene mellom tilgjengelig produksjon og etterspørsel. Evnen til å fungere som reguleringsenheten vil bli mer og mer verdifull i fremtiden som en økende andel av kraften vil bli produsert av intermitterende kilder som vind.

For å gå inn i en slik posisjon, må det norske vannkraftsystemet tilpasses nye tekniske krav. HydroPEAK vil identifisere tekniske begrensninger, utvikle og foreslå tekniske nyvinninger for å tilpasse både nye og eksisterende vannkraftverk til å forutse fremtidige produksjonsmønstre med flere raske og hyppige lastendringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2014

Utforsk fagområdene