Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av mekling etter barneloven og ekteskapsloven

Rapporten undersøker i hvilken grad meklingsordningen (mekling etter ekteskapslov og barnelov) bidrar til at foreldre kommer fram til en avtale om foreldreansvar, barnets bosted og samvær etter samlivsbrudd.

Kontaktperson

Evaluering av mekling etter barneloven og ekteskapsloven
Evaluering av mekling etter barneloven og ekteskapsloven

Rapporten analyserer tre hovedspørsmål:

  • Er meklingsordningen innrettet slik at det ytes mer hjelp der behovet er størst for å få til en avtale?
  • Hvor nyttig og meningsfull opplever foreldrene at meklingen er henholdsvis ved avtaleinngåelse og åtte måneder senere?
  • Bidrar ordningen til at barnets beste er en rettesnor for avtalen mellom foreldrene?

Rapporten belyser også kompetansebehov hos meklerne, og oppsummerer til slutt mulige veier knyttet til framtidig innretning på meklingsordningen.

 

___________________________
Prosj.nr.: 60H05930

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2009 - 31.08.2011

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov - A20162

Rapporten kan fås i papirversjon hos Ansattinfo mangler 

 

Last ned artikler

"Fokus på familien" (pdf 941 KB)

"Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldre?" (pdf 473 KB)

Utforsk fagområdene