Til hovedinnhold
Norsk English

ElDeK - Electricity Demand Knowledge

Målsetting med prosjektet er å øke kunnskap om elektrisk forbruk for ulike husholdningskunder. Dette inkluderer både kunnskap om det total energiforbruket [kWh] og effektforbruket [kWh/h] for kundetypen og ulike apparater.

Økt kunnskap vil oppnås gjennom etablering av en matematisk og statistisk metoder for beregning av det totale strømforbruket (bottom-up) og the spesifikke strømforbruket for ulike elektriske apparater (top-down) basert på begrenset tilgang på måledata.


 

Publications:

 

Technical reports

Electricity end-use consumption focusing on lighting in Norwegian household. IFE/KR/F-2012/001, Eva Rosenberg (IFE), februar 2012
State of the art. Projects for estimating the electricity end-use demand. TR A6999. Hanne Sæle, Eva Rosenberg (IFE), Nicolai Feilberg, SINTEF Energy Research, September 2010

 

Other reports

Strømforbruk i norske husholdninger, prosjektoppgave, Hans Magnus Kure, Høsten 2011, NTNU Institutt for elkraftteknikk

 

Articles

End-use demand at Norwegian household customers, Hanne Sæle, Nicolai Feilberg, EEDAL'11, København, 24.-26. Mai 2011
Strømforbruk i husholdningene,  Xergi, desember 2010
Nettselskaper - ta kontakt! Xergi, desember 2010
Inviterer kundene til forskningsprosjekt, Fosna-Folket, 22. april 2010

 

Other documents/web-pages of relevance

    • Project "Market Based Demand Response"  (2005-2008) 

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013