Til hovedinnhold
Norsk English

PRINT - Prioritering av næringstransport

Hovedintensjonen med PRINT er å gjøre næringstransport i byområder mer effektiv og miljøvennlig ved å utvikle kunnskap, konsepter og systemer for aktiv prioritering av denne transporten.

Skal en fullastet lastebil som trafikkerer til og fra et terminalområde kjøre i kø og stoppe for 10-15 signalanlegg hver vei, eller er det bedre å gi prioritet ved både spesiell feltbruk og tilpassede grønne bølger gjennom signalkryssene? PRINT undersøker dette konseptet generelt for næringstransport i byområder ved individuell tilpasning.

Partnerne i PRINT har muligheter for å forbedre både reisetid og utslipp fra nærings-trafikk gjennom tilpasset feltbruk (Oslo kommune, Samferdselsetaten), lokalisering og prioritering (Swarco) og dokumentasjon av effekter (Posten Norge). SINTEF som forsknings-partner binder sammen demonstrator i Oslo med storskala simuleringer der fremkommelighet, miljø og fordelingsvirkninger vil være viktige parametere.

Prosjektet vil foregå i perioden 2008-2010, og har et totalbudsjett på 7 millioner.


Utfordringer
Den overordende forskningsutfordringen er hvordan prioritering av næringstransport gjennom feltbruk og signalregulering kan optimaliseres og integreres i eksisterende trafikkstyrings¬regime for byområder uten at det får vesentlig negative konsekvenser for andre prioriterte trafikantgrupper.

Både reisetid og prismekanismer vil bli inkludert i prioriteringshierarkiet. Prosjektet vil utnytte sensorteknologi som kan danne grunnlag for dynamiske ruteveiledning, flåtestyring og tilrettelegging for næringstransport. Dette danner grunnlaget for evalueringer for både næringstransport spesielt og samfunnet generelt, gjennom først en demonstrator og deretter en større trafikksimulering. Det vil bli gjennomført preferansestudier hvor betalingsvillighet for prioritering og annen tilrettelegging vil bli undersøkt spesielt.


Forventet bidrag fra prosjektet
Prosjektet kan gi et vesentlig bidrag til forbedret fremkommelighet og pålitelighet for næringstransport, og derigjennom redusere transportkostnader. Prosjektet vil også gi nødvendig informasjon til myndighetssiden samt bidra til at industripartnere kan bedre sine produkter.

Prosjektet kan gi et vesentlig bidrag til forbedret fremkommelighet og pålitelighet for næringstransport, og derigjennom redusere transportkostnadene.

Prosjektet vil også gi nødvendig informasjon til myndighetssiden samt bidra til at industripartnere kan bedre sine produkter.

Et annet viktig resultat av et KMB-prosjekt vil være oppbygging av kompetanse hos forskningsmiljøene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.12.2010