Til hovedinnhold
Norsk English

Effektivisering av balansehåndteringen i Nord Europa

Målsetningen var å analysere, vurdere og foreslå nødvendige rammebetingelser for effektiv markedsbasert utnyttelse av balanseressurser i regionale kraftmarked i Europa.

Kontaktperson

Hovedaktiviteter:

  • Identifisere aktuelle balanseressurser og estimere kostnader for balansering av kraftsystemet i Nord Europa
  • Identifisere tekniske/ økonomiske muligheter og regulatoriske restriksjoner og foreslå endringer i rammeverk
  • Diskutere hovedelementer og foreslå markedsløsninger for framtidens internasjonale balansemarked
  • Støtte PhD arbeid innen 4 utvalgte deltema
  • Utarbeide anbefalinger for myndighetene

Se den engelske siden for prosjektets publikasjoner og styringsgruppe.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2007 - 2011