Til hovedinnhold
Norsk English

NextGenBioWaste

Innovative demonstrasjoner for den neste generasjonen av biomasse- og avfallsforbrenningsanlegg for energigjenvinning og fornybar kraftproduksjon.

Kontaktperson

Formål med NextGenBioWaste var å demonstrere innovative løsninger for å forbedre/øke energigjenvinning og fornybar kraftproduksjon fra avfallsfraksjoner (MSW) og biomasse for storskala leveranse av fornybar strøm og varme/kulde til sluttbrukere – på en mer kosteffektiv og miljøvennlig måte.

NextGenBioWaste omfattet avfall og biomasse brensler og dekket verdikjede fra brensel preparering/forbehandling til konvertering, restfraksjon behandling og engros energisalg.

Prosjekt data:

  • Delfinansiert av EU kommisjon ved 6. Rammeprogram
  • Startdato: 24. Februar 2006
  • Varighet: 48 måneder
  • Budsjett: 29 mill. €
  • EU bidrag: 11.5 M€
  • Type prosjekt: IP (integrated project); forskning og demonstrasjon
  • Kontrakt nr: TREN/05/FP6EN/S07. 56773/019809
  • Koordinator: SINTEF Energi

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2006 - 2010

Utforsk fagområdene