Til hovedinnhold
Norsk English

EFFLOCOM

Energy EFFiciency and LOad curve impacts of COMmercial Development in competitive markets

EU / SAVE-prosjektet EFFLOCOM startet i juli 2002 og ble avsluttet juni 2004. Prosjektpartnere fra fem land, Norge, Danmark, Finland, Frankrike og England deltok i prosjektet. Prosjektresultatene er basert på spesifikke studier og seks nasjonale prosjekter som ble inkludert som EFFLOCOM-piloter. Ytterligere informasjon fra Sverige ble levert via en svensk underleverandør.

Prosjektet har fokusert på å finne muligheter for å fjerne barrierer for energieffektivitet gjennom forskning på forbrukerfleksibilitet gitt ulike markedsbaserte insentiver.

Målsettingen var å:

  • Etablere kunnskap om lastprofiler i deregulerte markeder, samtidig som det tas hensyn til samspillet mellom elektrisitet og andre energiressurser.
  • Kvantifisere potensialet for forbrukerfleksibilitet med utgangspunkt i markedsbaserte insentiver, dynamiske priser, nye teknologiske løsninger og informasjon.
  • Kvantifisere potensialet for energieffektivisering med utgangspunkt i markedsløsninger, dynamiske priser, nye teknologiske løsninger og informasjon.
  • Evaluere hvilke politiske tiltak som er mest effektive for å fjerne eksisterende barrierer for energieffektivitet.

Publikasjoner/dokumentasjon:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2002 - 2004

Utforsk fagområdene