Til hovedinnhold
Norsk English

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å prioritere og velge ut riktige prosjekter til riktig tid ut fra en helhetsvurdering.

Kontaktperson

Building of a new hydropower plant

For å hente ut den potensielle gevinsten som ligger i et mer effektivt vedlikehold, kreves bruk av moderne teknologi og metoder, høyere kompetanse hos personalet, og eventuelt organisatoriske endringer.

Målsetningen med prosjektet var å gi et bidrag til at vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskapene kan drive et mer effektivt og systematisk vedlikehold. 

Hovedresultatene, i form av tekniske rapporter, fra prosjektet er:

  • Vedlikeholdsprosesser i Sira-Kvina kraftselskap
  • Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk
  • Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer
  • Kartlegging av utfordringer innen ledelse og kunnskapsforvaltning vedrørende drift og vedlikehold hos norske kraftselskaper
  • Strategier for innføring og effektiv utnyttelse av IKT-systemer for vedlikehold
  • Bruke av flermåls beslutningsanalyse til prioritering av vedlikeholdsprosjekter
  • Sviktmodell for komponenter i vannkraftanlegg
  • Tilpasninger ved implementering av nasjonal driftsstatistikk i FDV-system
  • Optimal innfasing av vedlikeholdsprosjekter i vannkraftverk
  • Håndbøker for tilstandskontroll av vannkraftverk

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2001 - 2005