Til hovedinnhold
Norsk English

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Kontaktperson

Building of a new hydropower plant

Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å prioritere og velge ut riktige prosjekter til riktig tid ut fra en helhetsvurdering.

For å hente ut den potensielle gevinsten som ligger i et mer effektivt vedlikehold, kreves bruk av moderne teknologi og metoder, høyere kompetanse hos personalet, og eventuelt organisatoriske endringer.

Målsetningen med prosjektet var å gi et bidrag til at vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskapene kan drive et mer effektivt og systematisk vedlikehold. 

Hovedresultatene, i form av tekniske rapporter, fra prosjektet er:

  • Vedlikeholdsprosesser i Sira-Kvina kraftselskap (Publ. 95 - 2002)
  • Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk - (Publ. 92 - 2002)
  • Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer (Publ. 197 - 2006)
  • Kartlegging av utfordringer innen ledelse og kunnskapsforvaltning vedrørende drift og vedlikehold hos norske kraftselskaper (Publ. 95 - 2002)
  • Strategier for innføring og effektiv utnyttelse av IKT-systemer for vedlikehold (Publ. 198 - 2006)
  • Bruk av flermåls beslutningsanalyse til prioritering av vedlikeholdsprosjekter (Publ. 122 - 2003)
  • Sviktmodell for komponenter i vannkraftanlegg (Publ. 199 - 2006)
  • Tilpasninger ved implementering av nasjonal driftsstatistikk i FDV-system (Publ. 200 - 2006)
  • Optimal innfasing av vedlikeholdsprosjekter i vannkraftverk (Publ. 201 - 2006)

Rapportene kan kjøpes i Fornybar Norges Nettbutikk

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2001 - 2005