Beskrivelse

Zero Emission Digger (ZED) har fått finansiering gjennom PILOT-E programmet fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Prosjektets hovedmål er å bygge om en eksisterende dieseldrevet  beltegående gravemaskin til utslippsfri drift, for slik å demonstrere at også store anleggsmaskiner kan drives utslippsfritt og miljøvennlig. Prosjektet ønsker å bidra til et teknologiskift innen bygg og anlegg som vil være en betydelig bidragsyter til at norske klimamål møtes.

Prosjektet skal vare fra 2018 til 2020, og består av seks arbeidspakker:

AP1: Teknologivalg

AP2: Kraftsystem

AP3: Ombyggingsprosess

AP4: Energiinfrastruktur

AP5: Planlegging av byggeplassen

AP6: Demonstrasjon og formidling

Gravemaskin

Resultater

Partnere