Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Olje og gass-konverteringsteknologi

Olje og gass-konverteringsteknologi

Miljøvennlig utnyttelse av olje, naturgass og kull blir stadig viktigere. SINTEF har mer enn 30 års erfaring med forskning og utvikling innen nedstrøms konverteringsteknologi gjennom langsiktig samarbeid med industrien.

SINTEF Industri kan tilby forskning og utvikling innen:

  • Gass-til-væske (GTL)
  • Syntesegass konverteringsteknologi
  • Petrokjemi
  • Oljeraffinering og oppgradering
  • Separasjonsteknologi
Forskningsleder