Til hovedinnhold

Metall-luft-batterier

Metall-luft-batterier

SINTEF jobber med å utvikle stasjonære og resirkulerbare batterier basert på sink-luft-teknologi. Vi undersøker effekten av forskjellige elektrolytter og katodematerialer, samt at vi ser på optimalt battericelledesign og levetidsestimering.
Seniorforsker
982 43 931