Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Materialer og boreteknologi

Materialer og boreteknologi

SINTEF Industri har en sterk posisjon innen forskning og utvikling knyttet til boring. Vi fokuserer på avanserte materialer og boreteknologier samt bore-modeller for bruk i sanntid simulatorer og systemer.

Vårt laboratorieutstyr er utviklet for både små og fullskala testing, kombinert med topp nivå instrumentering. Vi studerer boreprosesser i liten til stor skala med bruk av avanserte matematiske modeller kombinert med eksperimentell validering for å så bygge kunnskap og utvikle verktøy for beslutningsstøtte.

SINTEF Industris område av ekspertise omfatter:

  • Boring i harde bergarter
  • Utmatting og materialdegradering
  • Slitasje og korrosjon
  • Avanserte materialer
  • Utvikling og testing av komponenter og systemer
  • Flerfase rørtransport
  • Nanoteknologi
  • Bioteknologi
Forskningsleder