Til hovedinnhold

Produksjonsteknologi

Produksjonsteknologi

Forskningssjef
982 43 458

Vareproduserende industri i Norge representerer i dag en liten rolle i verdiskapningen nasjonalt, men vil i fremtiden være viktig for sysselsettingen og en bærekraftig utvikling av velferdssamfunnet. Vår fremste utfordring er å styrke privat næringsliv og legge til rette for vekst og økt sysselsetting innen konkurranseutsatt sektor, både innenfor eksisterende industri og gjennom vekst i SMB bedriftene. For å møte økt global konkurranse og internasjonale krav må vareproduserende industri bli smartere, grønnere, mer nyskapende og stadig mer produktiv.

SINTEF kan bidra til å finne løsninger

SINTEF kan bidra med forskning, utvikling og implementering av nye, avanserte materialer og muliggjørende teknologier, samt fremtidens kompetanse og arbeidsorganisering, som kapitaliserer på våre fortrinn gjennom den norske modellen.

Vår kompetanse - Produksjonsteknologi

Vi har kompetanse innen fleksibel robotikk og automatisering, produksjonssystemer og -styring, og additiv, subtraktiv og hybrid tilvirking. Vår ambisjon er å vise hvordan muliggjørende teknologier og avanserte produksjonsformer kan øke verdiskapingen, samt demonstrere "customized production" som konkurranse strategi i globale markeder.

Ekspertise

Laboratorier