Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorium for degraderingsstudier av solventer

Studier av solventer er helt vesentlig i arbeidet med utvikling av post combustion CO2 fangstteknologier. Solvent-degradering kan medføre vesentlig tap i ytelsen til en solvent (solvent tap, korrosjons-problemer etc.), i tillegg kan det også føre til negative miljøeffekter (utslipp til luft, produksjon av spesialavfall).

Kontaktperson

Oksidativ degraderingsrig og solvent degraderingsrigg (SDR)
Oksidativ degraderingsrig og solvent degraderingsrigg (SDR)

Studie av solvent degradering er en viktig del i utvikling og screening av nye solventer, men også viktig for å karakterisere degraderingsegenskaper til utviklede solventer. Solvent degradering er ofte klassifisert som oksidative og termisk.

Ved SINTEF har vi apparaturer for separate studier av:

  • oksidativ degradering
  • termisk degradering

Dvs. en oksidativ degraderingsrigg og et termisk degraderingsoppsett. Det har også vist seg at metallkonsentrasjoner i prøver etter termisk degradering gir gode kvalitative data med hensyn på solventers korrosivitet.

SINTEF har i tillegg to solvent degraderingsrigger (SDR) som gir mulighet til å studere ulike degraderingsmekanismer som skjer i en virkelig prosess. Riggen simulerer realistiske temperaturer og CO2-innhold relevant for absorber/stripper konfigurasjoner for CO2 fangst. Solventen går syklisk i et kombinert absorber og stripper oppsett hvor temperaturen til absorberen og stripperen kan settes til ulike temperaturer. Røykgassen er en syntetisk blanding av ulike gasser og sammensetningen kan varieres.

Studiene av degradering gjøres i tett samarbeid med SINTEFs velutstyrte MS-Lab som inkluderer et stort antall av teknikker basert på massespektrometri. Dette samarbeidet muliggjør en full karakterisering av en solvent (degraderings produkter og urenheter).

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Sem Sælands vei 2A, Trondheim

Kontaktperson:
Andreas Grimstvedt, Mobil: 932 87 863, Epost: