Til hovedinnhold
Norsk English

Lab-pilot for absorpsjonsstudier

Lab-piloten er en testrigg for utvikling av post combustion CO2-fangstteknologier.

Kontaktperson

Anlegget, bestående av en absorber og en desorber, ble bygget i 1998, men har siden da blitt forbedret og oppgradert flere ganger. Kapasiteten er ca. 150 m3/h og baseres på luft som er tilsatt ønsket mengde med CO2 fra gassflasker. Absorber har Sulzer BX-pakning på totalt 4.2m, og har en indre diameter på 15 cm, mens desorber har 3.6m Sulzer BX-pakning, og er 10 cm i diameter. I tillegg er det en kombinert kondisjonerings- og vaskevannskolonne (10 cm ID) med 2.1m Sulzer 250Y pakning. Totalt væskeholdup er på ca. 180 liter.

Anlegget kan kjøres kontinuerlig 24 timer i døgnet via et Siemens PCS-7 styresystem og er bygget for blant annet å studere:

  • Energibehov
  • Fangstrate av CO2
  • Degradering av solventer
  • Andre sentrale prosessparametere

Studier i Lab-piloten gjennomføres ofte i forkant av pilotkjøringer i større anlegg, f.eks. i vårt eget anlegg på Tiller, som en første test av nye solventer og for å skaffe data som benyttes i endelig utforming av spesielle utstyrskomponenter og til optimalisering av driftsbetingelser.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælandsvei 2 a, Trondheim

Kontaktperson: 
Thor Mejdell, Mobil: 982 43 487, Epost: