Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Infrastruktur og investeringsbeslutninger – Olje og gass

Infrastruktur og investeringsbeslutninger – Olje og gass

Vi arbeider med beslutningsstøtte for utvikling av infrastruktur på kontinentalsokkelen. Dette handler om teknologivalg, innfasing av nye felt og rørledninger i tid, hvordan disse samspiller med eksisterende infrastruktur og eventuell utvikling av framtidige ressurser.
  • Kunnskapsbasen og systemer vi utvikler, brukes aktivt av sentrale aktører til planlegging på den norske kontinentalsokkelen.

Fagmiljø